• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Xem thai nhi trong bụng được đúc tượng

Ảnh 3D siêu âm thai nhi của bé được chuyển sang máy tính để xử lý bằng phần mềm đồ họa trước khi đưa đi in.

Ảnh 3D siêu âm thai nhi của bé được chuyển sang máy tính để xử lý bằng phần mềm đồ họa trước khi đưa đi in.

Tượng của bé được đúc bằng kỹ thuật in 3D trên vật liệu nhựa cao cấp.

Tượng của bé được đúc bằng kỹ thuật in 3D trên vật liệu nhựa cao cấp.

Mô hình của bé được 7 tháng tuổi trong bụng mẹ.

Mô hình của bé được 7 tháng tuổi trong bụng mẹ.

Những cặp vợ chồng trẻ đặt mô hình này trên bàn làm việc để chặn giấy, bày tỏ tình mẫu tử.

Những cặp vợ chồng trẻ đặt mô hình này trên bàn làm việc để chặn giấy, bày tỏ tình mẫu tử.

Một sản phẩm hoàn thiện có giá 500 USD. Dịch vụ đúc tượng do Công ty FASOTEC Nhật Bản cung cấp.

Một sản phẩm hoàn thiện có giá 500 USD. Dịch vụ đúc tượng do Công ty FASOTEC Nhật Bản cung cấp.

Khuôn mặt của bé trong bụng mẹ được đúc chính xác 99,99% dựa trên ảnh siêu âm 3D.

Khuôn mặt của bé trong bụng mẹ được đúc chính xác 99,99% dựa trên ảnh siêu âm 3D.

Bé ngắm chân dung của mình lúc trong bụng mẹ.

Bé ngắm chân dung của mình lúc trong bụng mẹ.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất