• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Xem 'Rồng lửa' tiêu diệt mục tiêu trên không

Đây là lần bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến thứ 3 của Quân chủng Phòng không - Không quân. Khác với những lần trước, đợt bắn này, Quân chủng tự đảm bảo toàn bộ công nghệ và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, chứ không phải đối tác bảo đảm công nghệ như những lần bắn trước. Mục tiêu của đợt bắn nghiệm thu là mục tiêu bay thấp, xuất hiện bất ngờ và có mang nhiễu.

Đây là lần bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến thứ 3 của Quân chủng Phòng không - Không quân. Khác với những lần trước, đợt bắn này, Quân chủng tự đảm bảo toàn bộ công nghệ và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, chứ không phải đối tác bảo đảm công nghệ như những lần bắn trước. Mục tiêu của đợt bắn nghiệm thu là mục tiêu bay thấp, xuất hiện bất ngờ và có mang nhiễu.

Phía dưới trận địa, các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Phòng không 363 và Sư đoàn Phòng không 367 đã chuẩn bị, sẵn sàng chờ lệnh của trên.

Phía dưới trận địa, các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Phòng không 363 và Sư đoàn Phòng không 367 đã chuẩn bị, sẵn sàng chờ lệnh của trên.

Từ sở chỉ huy trường bắn, thông tin mục tiêu M-100 đã cất cánh, có đường bay hướng về phía trận địa, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) được lệnh vào cấp 1.

Từ sở chỉ huy trường bắn, thông tin mục tiêu M-100 đã cất cánh, có đường bay hướng về phía trận địa, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) được lệnh vào cấp 1.

Những thông số về mục tiêu liên tiếp được phát đi, với độ cao dần tăng, cự ly so với trận địa ngày càng ngắn lại. Rồng lửa bắt đầu hướng về mục tiêu để chuẩn bị phóng.

Những thông số về mục tiêu liên tiếp được phát đi, với độ cao dần tăng, cự ly so với trận địa ngày càng ngắn lại. Rồng lửa bắt đầu hướng về mục tiêu để chuẩn bị phóng.

Sự hỗ trợ của hệ thống rada.

Sự hỗ trợ của hệ thống rada.

Khi mục tiêu đến cự ly thích hợp, lệnh phóng được phát ra, tên lửa C-125-2TM vút lên....

Khi mục tiêu đến cự ly thích hợp, lệnh phóng được phát ra, tên lửa C-125-2TM vút lên....

... xé toạc bầu trời để tìm diệt mục tiêu.

... xé toạc bầu trời để tìm diệt mục tiêu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự buổi nghiệm thu đã chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367.  (Theo QĐND)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự buổi nghiệm thu đã chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367. (Theo QĐND)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất