• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Xem lính tên lửa Nga thao tác với S-300

Lính tên lửa Nga của Hạm đội Baltic chuẩn bị tập trận

Lính tên lửa Nga của Hạm đội Baltic chuẩn bị tập trận

Các đơn vị chiến đấu triển khai tên lửa phòng không S-300

Các đơn vị chiến đấu triển khai tên lửa phòng không S-300

Phương tiện vận chuyển tên lửa S-300

Phương tiện vận chuyển tên lửa S-300

Binh sĩ điều khiển hệ thống tên lửa S-300

Binh sĩ điều khiển hệ thống tên lửa S-300

Tên lửa phòng không S-300 đặt trên lưng các xe vận tải

Tên lửa phòng không S-300 đặt trên lưng các xe vận tải

Kiểm tra hệ thống của S-300

Kiểm tra hệ thống của S-300

Địa điểm phóng của các tên lửa phòng không S-300

Địa điểm phóng của các tên lửa phòng không S-300

Điều khiển xe vào vị trí chính xác

Điều khiển xe vào vị trí chính xác

Triển khai tên lửa S-300

Triển khai tên lửa S-300

Hệ thống radar hỗ trợ của tên lửa S-300

Hệ thống radar hỗ trợ của tên lửa S-300

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất