• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Xem lính phòng không luyện tập sẵn sàng 'khạc' lửa

Chuyển trạng thái SSCĐ tại Tiểu đoàn 44, Trung đoàn tên lửa 263

Chuyển trạng thái SSCĐ tại Tiểu đoàn 44, Trung đoàn tên lửa 263

Một khẩu đội pháo phòng không Trung đoàn pháo cao xạ 230 bảo vệ TP.HCM

Một khẩu đội pháo phòng không Trung đoàn pháo cao xạ 230 bảo vệ TP.HCM

Tiểu đội chỉ huy pháo 57mm thực hành sục sạo mục tiêu ban đêm

Tiểu đội chỉ huy pháo 57mm thực hành sục sạo mục tiêu ban đêm

Pháo cao xạ Trung đoàn 230 tiêu diệt mục tiêu từ loạt đạn đầu

Pháo cao xạ Trung đoàn 230 tiêu diệt mục tiêu từ loạt đạn đầu

Quản lý, khai thác khí tài mới, hiện đại

Quản lý, khai thác khí tài mới, hiện đại

Kíp chiến đấu Đoàn tên lửa 93 thực hành bám bắt mục tiêu trên không

Kíp chiến đấu Đoàn tên lửa 93 thực hành bám bắt mục tiêu trên không

Trao đổi rút kinh nghiệm nhanh sau giờ huấn luyện

Trao đổi rút kinh nghiệm nhanh sau giờ huấn luyện

Pháo phòng không tự hành Tiểu đoàn 123 cơ động trên địa hình phức tạp

Pháo phòng không tự hành Tiểu đoàn 123 cơ động trên địa hình phức tạp

Tiểu đoàn 123 diễn tập bắn đạn thật

Tiểu đoàn 123 diễn tập bắn đạn thật

Phút giải lao bên trận địa Tiểu đoàn 166, Trung đoàn tên lửa 276

Phút giải lao bên trận địa Tiểu đoàn 166, Trung đoàn tên lửa 276

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất