Xem lại phần trả lời ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016

(VTC News) - Cùng xem lại phần trả lời ứng xử của top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 gồm Phạm Thủy Tiên, Huỳnh Thị Thùy Dung, Đỗ Mỹ Linh, Đào Thị Hà, Ngô Thanh Thanh Tú.

VTV 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế