Xem iPhone 7 bị máy nén thủy lực hủy diệt trong nháy mắt

(VTC News) - Trong nháy mắt, chiếc iPhone 7 đã tan nát dưới áp lực khủng khiếp của máy nén thủy lực.

Nguồn: Youtube 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế