• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Xem hình ảnh miến ăn rải cạnh hố nước đen ngòm, ruồi bu, còn muốn ăn?

Là một trong những nơi cung cấp sản lượng miến lớn nhất cả nước, miến dong xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) đang có nguy cơ mất an toàn thực phẩm bởi người dân phơi miến tràn lan trên mặt đường giao thông

Là một trong những nơi cung cấp sản lượng miến lớn nhất cả nước, miến dong xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) đang có nguy cơ mất an toàn thực phẩm bởi người dân phơi miến tràn lan trên mặt đường giao thông

... sát bên những hố nước phân đen ngòm...

... sát bên những hố nước phân đen ngòm...

... đầy ruồi nhặng bâu kín trên mặt nước.

... đầy ruồi nhặng bâu kín trên mặt nước.

Nhiều người dân xã Dương Liễu đã tận dụng mọi nơi để có được chỗ phơi miến mà không cần quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều người dân xã Dương Liễu đã tận dụng mọi nơi để có được chỗ phơi miến mà không cần quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thậm chí, miến dong còn phơi ngay sát đống phân trâu trên đường, làm nhiều người phải kinh hãi

Thậm chí, miến dong còn phơi ngay sát đống phân trâu trên đường, làm nhiều người phải kinh hãi

Miến phơi ngay cạnh chuồng gà...

Miến phơi ngay cạnh chuồng gà...

... chuồng lợn.

... chuồng lợn.

Không chỉ riêng gì miến, cả bột để làm miến cũng được người dân nơi đây đem ra phơi giữa lòng đường, mặc cho bụi bẩn bay vào, xe cộ và người có thể dẫm đạp.

Không chỉ riêng gì miến, cả bột để làm miến cũng được người dân nơi đây đem ra phơi giữa lòng đường, mặc cho bụi bẩn bay vào, xe cộ và người có thể dẫm đạp.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất