• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Xem đặc nhiệm Nga khổ luyện trên sa trường

Binh sĩ làm nghi thức trước khi bắt đầu khóa đào tạo

Binh sĩ làm nghi thức trước khi bắt đầu khóa đào tạo

Trong đó, các binh sĩ sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau, dưới sự giám sát của ban giám khảo nhằm chọn ra những người ưu tú nhất

Trong đó, các binh sĩ sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau, dưới sự giám sát của ban giám khảo nhằm chọn ra những người ưu tú nhất

Các binh sĩ sẽ phải hành quân qua những khu vực nhiều chướng ngại vật, địa hình khó khăn, bùn lầy, sau đó là những màn chiến đấu trong đô thị và giáp lá cà không vũ khí

Các binh sĩ sẽ phải hành quân qua những khu vực nhiều chướng ngại vật, địa hình khó khăn, bùn lầy, sau đó là những màn chiến đấu trong đô thị và giáp lá cà không vũ khí

Thậm chí, trong khi đang hành quân, vượt chướng ngại vật họ sẽ bất ngờ bị bắn

Thậm chí, trong khi đang hành quân, vượt chướng ngại vật họ sẽ bất ngờ bị bắn

Vượt qua những đoạn sông dài

Vượt qua những đoạn sông dài

Băng qua những khu vực có khí độc hóa học

Băng qua những khu vực có khí độc hóa học

Ngoài ra còn rất nhiều chướng ngại vật khác

Ngoài ra còn rất nhiều chướng ngại vật khác

Học cách sơ tán đồng đội bị thương ra khỏi chiến trường

Học cách sơ tán đồng đội bị thương ra khỏi chiến trường

Đối kháng tay đôi là giai đoạn quan trọng và khó khăn nhất đối với các binh sĩ trong quá trình kiểm tra

Đối kháng tay đôi là giai đoạn quan trọng và khó khăn nhất đối với các binh sĩ trong quá trình kiểm tra

Các binh sĩ vui mừng khi được trao mũ nồi đỏ

Các binh sĩ vui mừng khi được trao mũ nồi đỏ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất