Xem clip này ai còn dám ăn thịt cóc?

(VTC News) - Theo tài liệu nghiên cứu của ngành Đông y, nhựa cóc thuộc loại thuốc độc bảng A - mức độ độc cao nhất, tuy nhiên, trong quá trình giết mổ, khi cắt xong, nhựa cóc lại chảy ra, trộn lẫn cả vào thịt cóc.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113