• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Xem biệt kích Afghansitan tác chiến trên sa mạc

Các biệt kích Afghanistan tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Helmand

Các biệt kích Afghanistan tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Helmand

Cùng với sự tham gia của các cố vấn NATO, cuộc tập trận rèn luyện khả năng chiến đấu và sử dụng vũ khí của các đặc nhiệm

Cùng với sự tham gia của các cố vấn NATO, cuộc tập trận rèn luyện khả năng chiến đấu và sử dụng vũ khí của các đặc nhiệm

Nội dung bao gồm cả cách đối phó với các thiết bị nổ tự chế IED

Nội dung bao gồm cả cách đối phó với các thiết bị nổ tự chế IED

Cõng đồng đội trên vai khi di chuyển khỏi vùng nguy hiểm

Cõng đồng đội trên vai khi di chuyển khỏi vùng nguy hiểm

Sơ cứu và băng bó vết thương cho các thương binh

Sơ cứu và băng bó vết thương cho các thương binh

Các xe quân sự của lực lượng biệt kích Afghanistan

Các xe quân sự của lực lượng biệt kích Afghanistan

Tập trận bắn đạn thật diễn ra ở tỉnh Helmand, Afghanistan

Tập trận bắn đạn thật diễn ra ở tỉnh Helmand, Afghanistan

Các biệt kích thuộc Lực lượng đặc biệt số 7 của Afghanistan

Các biệt kích thuộc Lực lượng đặc biệt số 7 của Afghanistan

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển đồng đội bị thương đến vị trí an toàn

Di chuyển đồng đội bị thương đến vị trí an toàn

Chống các thiết bị nổ tự chế IED

Chống các thiết bị nổ tự chế IED

Di chuyển đồng đội bị thương đến vị trí an toàn

Di chuyển đồng đội bị thương đến vị trí an toàn

Biệt kích thuộc Lực lượng đặc biệt số 7 của Afghanistan

Biệt kích thuộc Lực lượng đặc biệt số 7 của Afghanistan

Biệt kích thuộc Lực lượng đặc biệt số 7 của Afghanistan

Biệt kích thuộc Lực lượng đặc biệt số 7 của Afghanistan

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Di chuyển trước khi bắt đầu các bài bắn đạn thật

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất