• TRANG CHỦ
  • Thể thao

Xem bầu Thụy đi dự Hội nghị: Cực xôm!

Bầu Thụy đứng tại chỗ nêu ý kiến

Bầu Thụy đứng tại chỗ nêu ý kiến

Bầu Thụy ngồi dự Hội nghị.

Bầu Thụy ngồi dự Hội nghị.

Bầu Thụy phát biểu trên bục của Hội nghị.

Bầu Thụy phát biểu trên bục của Hội nghị.

Bầu Thụy vừa giơ phiếu đồng ý vừa quay lại nhìn các CLB khác phía sau lưng.

Bầu Thụy vừa giơ phiếu đồng ý vừa quay lại nhìn các CLB khác phía sau lưng.

Bầu Thụy chia sẻ quan điểm của mình với bầu Tiến Anh của K.Khánh Hòa.

Bầu Thụy chia sẻ quan điểm của mình với bầu Tiến Anh của K.Khánh Hòa.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất