• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Xe tăng, pháo binh vượt sông luyện tập tác chiến

Công tác bảo đảm, sự hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị binh chủng trong huấn luyện, luyện tập đã góp phần nâng cao khả năng cơ động vượt chướng ngại nước của các đơn vị xe tăng, pháo binh, pháo phòng không trong tác chiến trên mọi địa hình, địa vật. (Theo Zing)

Công tác bảo đảm, sự hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị binh chủng trong huấn luyện, luyện tập đã góp phần nâng cao khả năng cơ động vượt chướng ngại nước của các đơn vị xe tăng, pháo binh, pháo phòng không trong tác chiến trên mọi địa hình, địa vật. (Theo Zing)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 299 thực hành ghép cầu bảo đảm cho các phương tiện vượt sông, vượt ngầm. (Theo Zing)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 299 thực hành ghép cầu bảo đảm cho các phương tiện vượt sông, vượt ngầm. (Theo Zing)

Xe kéo pháo phòng không Lữ đoàn 241 qua cầu phao. (Theo Zing)

Xe kéo pháo phòng không Lữ đoàn 241 qua cầu phao. (Theo Zing)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 241 tham gia luyện tập tổng hợp. (Theo Zing)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 241 tham gia luyện tập tổng hợp. (Theo Zing)

Xe tăng Lữ đoàn 202 hành quân vào bến vượt. (Theo Zing)

Xe tăng Lữ đoàn 202 hành quân vào bến vượt. (Theo Zing)

(Theo Zing)

(Theo Zing)

(Theo Zing)

(Theo Zing)

Xe tăng cơ động qua cầu phao. (Theo Zing)

Xe tăng cơ động qua cầu phao. (Theo Zing)

(Theo Zing)

(Theo Zing)

Xe tăng triển khai đội hình vượt sông. (Theo Zing)

Xe tăng triển khai đội hình vượt sông. (Theo Zing)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 299 điều khiển phà tự hành. (Theo Zing)

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 299 điều khiển phà tự hành. (Theo Zing)

Xe tăng lên phà tự hành. (Theo Zing)

Xe tăng lên phà tự hành. (Theo Zing)

(Theo Zing)

(Theo Zing)

Xe lội nước chở bộ binh. (Theo Zing)

Xe lội nước chở bộ binh. (Theo Zing)

Vừa cơ động vượt sông, hỏa lực trên xe tăng vừa chế áp tiêu diệt mục tiêu. (Theo Zing)

Vừa cơ động vượt sông, hỏa lực trên xe tăng vừa chế áp tiêu diệt mục tiêu. (Theo Zing)

Trong đêm tối lực lượng công binh lắp ghép phà và cầu phao bảo đảm cho các phương tiện vượt sông. (Theo Zing)

Trong đêm tối lực lượng công binh lắp ghép phà và cầu phao bảo đảm cho các phương tiện vượt sông. (Theo Zing)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất