• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Xe tăng, bọc thép, pháo tự hành Nga lội bùn, khạc lửa

Xe tăng Nga lao qua chướng ngại vật và khai hỏa

Xe tăng Nga lao qua chướng ngại vật và khai hỏa

Một xe bọc thép chở quân vượt chướng ngại vật

Một xe bọc thép chở quân vượt chướng ngại vật

Xe tải cũng không kém cạnh

Xe tải cũng không kém cạnh

Xe tải quân sự vượt bùn lầy

Xe tải quân sự vượt bùn lầy

Một binh sĩ Nga tham gia vào diễn đàn

Một binh sĩ Nga tham gia vào diễn đàn

Các xe tải quân sự cùng nhau vượt qua những con đường hiểm trở

Các xe tải quân sự cùng nhau vượt qua những con đường hiểm trở

Bé gái theo cha mẹ đi xem buổi biểu diễn

Bé gái theo cha mẹ đi xem buổi biểu diễn

Xe tải quân sự Nga vượt bùn lầy

Xe tải quân sự Nga vượt bùn lầy

Xe bọc thép chở quân của quân đội Nga

Xe bọc thép chở quân của quân đội Nga

Xe bọc thép của Nga phô diễn khả năng

Xe bọc thép của Nga phô diễn khả năng

Xe bọc thép của Nga phô diễn khả năng

Xe bọc thép của Nga phô diễn khả năng

Xe trinh sát của quân đội Nga

Xe trinh sát của quân đội Nga

Xe tăng đi vượt đường bùn lầy

Xe tăng đi vượt đường bùn lầy

Leo dốc và khai hỏa

Leo dốc và khai hỏa

Xe tăng của quân đội Nga

Xe tăng của quân đội Nga

Xe quân sự vượt chướng ngại vật

Xe quân sự vượt chướng ngại vật

Xe tăng quân đội Nga

Xe tăng quân đội Nga

Xe tăng quân đội Nga vượt chướng ngại vật và nổ súng

Xe tăng quân đội Nga vượt chướng ngại vật và nổ súng

Xe tăng quân đội Nga lội xuyên bùn

Xe tăng quân đội Nga lội xuyên bùn

Xe quân sự vượt chướng ngại vật

Xe quân sự vượt chướng ngại vật

Xe quân sự vượt chướng ngại vật

Xe quân sự vượt chướng ngại vật

Xe tăng, xe lội nước, pháo tự hành cùng vượt chướng ngại vật

Xe tăng, xe lội nước, pháo tự hành cùng vượt chướng ngại vật

Một binh sĩ tham gia vào chương trình biểu diễn

Một binh sĩ tham gia vào chương trình biểu diễn

Xe tăng, xe lội nước, pháo tự hành cùng vượt chướng ngại vật

Xe tăng, xe lội nước, pháo tự hành cùng vượt chướng ngại vật

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất