• TRANG CHỦ
 • Ôtô - Xe máy

Xe Hyundai và Kia ' ăn xăng' đến mức nào?

Hyundai Accent Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Hyundai Accent Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Hyundai Azera Số liệu của nhà sản xuất: 11,76 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,76 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ.

Hyundai Azera Số liệu của nhà sản xuất: 11,76 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,76 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ.

Hyundai Elantra Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,19 L/100 km xa lộ.

Hyundai Elantra Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,19 L/100 km xa lộ.

Hyundai Genesis Số liệu của nhà sản xuất: 12,38 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 13,07 L/100 km nội thành và 8,4 L/100 km xa lộ.

Hyundai Genesis Số liệu của nhà sản xuất: 12,38 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 13,07 L/100 km nội thành và 8,4 L/100 km xa lộ.

Hyundai Tucson Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Hyundai Tucson Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Hyundai Veloster Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Hyundai Veloster Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Kia Rio Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ.

Kia Rio Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ.

Kia Soul ECO Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 7,59 L/100 km xa lộ.

Kia Soul ECO Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 7,59 L/100 km xa lộ.

Kia Sorento Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Kia Sorento Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Kia Sportage Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Kia Sportage Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất