Xã có 500 cán bộ: Thanh Hóa giải trình với Thủ tướng

Dư luận đang xôn xao về một xã tại Thanh Hóa có đến 500 cán bộ. Về sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn khẩn báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình về vấn đề trên.


Ngày 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn Khẩn số 4715/UBND-THKH gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo một số nội dung liên quan đến việc một xã có 500 cán bộ.

Công sở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương. 

Công sở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương. 


Nội dung công văn nêu, Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.116,3km2, dân số gần 3,5 triệu người, có 27 huyện, thị xã, thành phố, 637 xã, phường, thị trấn, 6.042 thôn, bản, phố. Theo quy định của Trung ương số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau: Cán bộ cấp xã là 6.648 người, công chức cấp xã là 6.552 người, người hoạt động không chuyên trách là 29.520 người, trong đó ở cấp xã là: 11.394 người, ở thôn là 18.126 người. Tổng số 42.720 người.

Thực trạng số lượng, cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương là 205 người. Trong đó cán bộ, công chức cấp xã 22 người; người hoạt động không chuyên trách: có 17 chức danh, bố trí 18 người (Phó trưởng Công an bố trí 02 người); người hoạt động không chuyên trách ở thôn có 45 người; tổ an ninh thôn 30 người; thôn đội trưởng 15 người; trưởng các Chi hội, Đoàn thể ở thôn 75 người.

Tuy nhiên, tại báo cáo số 19/BC-UBND ngày 05/7/2012 gửi UBND huyện Quảng Xương và UBND tỉnh Thanh Hóa của Đảng ủy xã Quảng Vinh thì tổng số cán bộ được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước và do địa phương chi trả từ xã đến thôn là 254 người.

Cụ thể, cán bộ xã có 40 người gồm: 22 cán bộ, công chức xã và 18 người hoạt động không chuyên trách; cán bộ thôn có 214 người/15 thôn gồm: Bí thư chi bộ và trưởng thôn 30 người, công an viên 15 người, tổ an ninh gồm 30 người, thôn đội trưởng 15 người, dân quân tự vệ 19 người; có 7 đoàn thể ở mỗi thôn, tổng toàn xã có 15 thôn tương ứng với 105 người. Như vậy, tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã và thôn là 254 người.

Ngày 6/7/2012, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn số 654/SNV-XDCQ về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, tại xã Quảng Vinh có 9.066 nhân khẩu, 2.202 hộ, gồm 15 thôn, là xã loại 1. Hiện tại xã Quảng Vinh có 85 cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn theo quy định tại Nghị Định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Trong công văn cũng đã nêu lên một số bất cập, hạn chế đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, một số chức danh cán bộ có tính chất cơ cấu, thành phần như giới tính nữ để giữ chức Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, bộ đội xuất ngũ để đảm nhận Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, người có kinh nghiệm, cao tuổi để đảm nhận Chủ tịch UB MTTQ nên yếu tố chuẩn về lý luận chính trị, chuyên môn đầu vào trước khi bầu chưa được đảm bảo đúng quy định.

Công chức cấp xã chưa đạt chuẩn là chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã khi nghỉ việc không có chính sách hỗ trợ đối tượng này như quy định của Nghị định 132/2007/NĐ-CP.

Cũng trong báo cáo gửi UBND huyện, xã Quảng Vinh có tất cả 13 khoản thu năm 2011 từ xã đến thôn. Trong đó xã thu: Quỹ phục vụ sản xuất nông nghiệp 3,5% tổng sản lượng/năm; Quỹ giao thông thủy lợi 17.000đ/sào/năm; Quỹ Quốc phòng an ninh 10.000đ/khẩu/năm; Quỹ phòng chống bão lụt 10.000đ/lao động/năm; Quỹ tình nghĩa 5000đ/lao động/năm; Quỹ dân nuôi 10.000đ/khẩu/năm; đối ứng lao động kênh mương nội đồng 20% với mức 20.000đ/sào/năm.

Tại thôn, các khoản thu gồm: Quỹ bảo vệ thủy nông, Quỹ ủng hộ theo các cuộc vận động từ trên xuống, Quỹ bảo vệ trẻ em, Quỹ khuyến học thôn, Quỹ người già, Quỹ đất tăng thầu (nếu có) + thủy lợi nhỏ.

Trong các loại phí trên, có nhiều loại phí đã được miễn theo quy định tại Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Tuy nhiên, các loại quỹ này chưa được ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ trong báo cáo.

Theo Dân trí

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU