VTV sẵn sàng chia sẻ nhưng sẽ quyết liệt bảo vệ bản quyền World Cup 2018

VTV sẵn sàng chia sẻ nhưng sẽ quyết liệt bảo vệ bản quyền World Cup 2018

Với quyết tâm cao nhất phục vụ khán giả cả nước, VTV khẳng định sẵn sàng chia sẻ, tuy nhiên sẽ quyết liệt trong việc xử lý vi phạm bản quyền World Cup 2018.
Xem tiếp