Báo Điện tử VTC News

Vương quốc ngoài không gian đầu tiên bầu người đứng đầu

(VTC News) - Hôm nay 26/6, Asgardia - Vương quốc ngoài không gian đầu tiên của loài người đã chính thức bầu ra người đứng đầu.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO