Vững vàng trên sông nước Cửu Long

(VTC News) - Những năm qua, thành tích lớn nhất của Quân khu khu 9 là cùng với các lực lượng làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; thể  hiện sự kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Cụ thể, thực  hiện  bước  2 Cuộc  vận  động: Học  tập  và  làm  theo tấm  gương đạo  đức  Hồ  Chí  Minh; chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng của Quân khu được nâng cao, gần 92% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 93%  đảng bộ và trên 88% cấp uỷ đạt TSVM; số lượng đơn vị đạt các tiêu chuẩn “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm sau cao hơn năm trước.

Thành tích lớn nhất của Quân khu khu 9 là cùng với các lực lượng làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội .

Ngoài ra Quân khu đã tiết kiệm chi ngân sách trên 1 tỷ đồng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tự túc trên 3 tỷ đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách được chú trọng, các đơn vị đã tặng 578 nhà tình nghĩa, 2.300 nhà tình thương, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách khó khăn; giúp đỡ gia đình nghèo, bị thiên tai 142 tấn gạo và 25 tỷ đồng. Thực hiện các Quyết định 290, 188 và 142 của Chính phủ, Quân khu tiếp nhận 135.464 hồ sơ và chi trả chế độ cho 107.990 trường hợp, tìm kiếm, cất bốc, quy tập 4.625 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường về nghĩa trang quê nhà.

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khuyến khích áp dụng có hiệu qủa những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết qủa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và quản lý đơn vị, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn tiết kiệm; Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật với hàng chục sản phẩm, sáng kiến cải tiến. Trong đó có 14 sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu vận dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao; gồm 6 sản phẩm, sáng kiến đạt  loại A, 8 sản phẩm, sáng kiến đạt loại B. Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Kho B. 03, giải nhì cho Xưởng H. 02, 2 giải ba thuộc về tập thể H.03 và B. 02. Các sản phẩm, sáng kiến thể hiện tinh thần ham học tập, nghiên cứu, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ.

Phát huy truyền thống: “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, LLVT Quân khu 9 đang cùng nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh.

Tô Kiều Thẩm

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN