Vừa mới sinh, linh dương mẹ bị linh cẩu cướp mất con

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 05/11/2019 07:20:00 +07:00

Linh dương non trong đoạn clip sau đây mới vừa ra khỏi lòng mẹ bị linh cẩu bắt mất.

 

TienPhong/Maasai Sightings

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn