Vú em tại Anh được đào tạo kỹ năng chống khủng bố

(VTC News) - Trường đào tạo vú em uy tín hàng đầu thế giới Norland College ở Anh tuyên bố đưa nội dung chống khủng bố vào giáo trình đào tạo của trường.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế