Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

VTC1, VTC10, VTC14, VTC16 sẵn sàng mục tiêu đặc biệt

Thực hiện quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Bộ TT&TT đã ban hành quy định cụ thể danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu địa phương, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Bắt đầu từ ngày 22/8/2012, những quy định của thông tư này sẽ chính thức đi vào cuộc sống, theo đó Đài Truyền hình KTS VTC có 4 kênh chương trình truyền hình thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm kênh VTC1, VTC10, VTC14 và VTC16.

Theo ông Nguyễn Khả Dân, phụ trách HĐTV Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, cơ quan quản lý của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thì hiện Đài đã sẵn sàng thực hiện những quy định mà Bộ TT&TT vừa ban hành. Bên cạnh việc đầu tư, đổi mới trang thiết bị, tăng thời lượng, chất lượng cho 4 kênh truyền hình này, Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC sẽ đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới các nội dung chương trình theo hướng thông tin nhanh, trung thực, chính xác, đảm bảo lợi ích quốc gia.

Theo đó, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, đời sống cùng các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước sẽ nhanh chóng được truyền tải đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

PV

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN