XỔ SỐ KIẾN THIẾT - Kết quả xổ số hôm nay
Kết quả xổ số Bình Thuận: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Bình Thuận
 • Đặc biệt
  800244
 • Giải nhất
  49342
 • Giải nhì
  67946
 • Giải ba
  22926 36972
 • Giải tư
  75669 95104 85217 84170 17927 37775 07216
 • Giải năm
  5487
 • Giải sáu
  8703 6879 0814
 • Giải bảy
  279
 • Giải tám
  65
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4,3
 • 7,6,4
 • 6,7
 • -
 • 2,6,4
 • -
 • 9,5
 • 2,0,5,9,9
 • 7
 • -
Kết quả xổ số An Giang: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số An Giang
 • Đặc biệt
  812852
 • Giải nhất
  03135
 • Giải nhì
  66667
 • Giải ba
  83501 00593
 • Giải tư
  97474 51300 77107 65795 34906 32270 41914
 • Giải năm
  4303
 • Giải sáu
  8333 6990 2548
 • Giải bảy
  643
 • Giải tám
  29
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 1,0,7,6,3
 • 4
 • 9
 • 5,3
 • 8,3
 • 2
 • 7
 • 4,0
 • -
 • 3,5,0
Kết quả xổ số Tây Ninh: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Tây Ninh
 • Đặc biệt
  663755
 • Giải nhất
  28825
 • Giải nhì
  45340
 • Giải ba
  35826 25016
 • Giải tư
  32083 63663 35031 49704 41452 12951 74840
 • Giải năm
  9715
 • Giải sáu
  8457 0282 3171
 • Giải bảy
  337
 • Giải tám
  08
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4,8
 • 6,5
 • 5,6
 • 1,7
 • 0,0
 • 2,1,7,5
 • 3
 • 1
 • 3,2
 • -
Kết quả xổ số Bắc Ninh: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Bắc Ninh
 • Đặc biệt
  72036
 • Giải nhất
  58061
 • Giải nhì
  18654 40402
 • Giải ba
  92492 71757 69484 78348 58292 10085
 • Giải tư
  3405 5108 1772 8432
 • Giải năm
  6668 4825 4190 9137 9835 1679
 • Giải sáu
  169 042 075
 • Giải bảy
  39 00 97 81
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,5,8,0
 • -
 • 5
 • 2,7,5,9,6
 • 8,2
 • 4,7
 • 1,8,9
 • 2,9,5
 • 4,5,1
 • 2,2,0,7
Kết quả xổ số Cần Thơ: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Cần Thơ
 • Đặc biệt
  107847
 • Giải nhất
  25636
 • Giải nhì
  42630
 • Giải ba
  59440 44428
 • Giải tư
  08043 05042 34715 85838 40610 69857 52648
 • Giải năm
  8568
 • Giải sáu
  4156 8988 0717
 • Giải bảy
  325
 • Giải tám
  45
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • 5,0,7
 • 8,5
 • 6,0,8
 • 0,3,2,8,5,7
 • 7,6
 • 8
 • -
 • 8
 • -
Kết quả xổ số Đồng Nai: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Đồng Nai
 • Đặc biệt
  782357
 • Giải nhất
  51832
 • Giải nhì
  52972
 • Giải ba
  18856 37466
 • Giải tư
  78750 63170 55958 73882 98027 28411 25924
 • Giải năm
  1153
 • Giải sáu
  4814 7467 8528
 • Giải bảy
  529
 • Giải tám
  07
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7
 • 1,4
 • 7,4,8,9
 • 2
 • -
 • 6,0,8,3,7
 • 6,7
 • 2,0
 • 2
 • -
Kết quả xổ số Sóc Trăng: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Sóc Trăng
 • Đặc biệt
  074117
 • Giải nhất
  75256
 • Giải nhì
  54833
 • Giải ba
  45598 05538
 • Giải tư
  76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469
 • Giải năm
  4151
 • Giải sáu
  1695 2243 3559
 • Giải bảy
  737
 • Giải tám
  68
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 8
 • 7
 • 7,2,3
 • 3,8,7
 • 3
 • 6,9,1,9
 • 9,8
 • -
 • 0
 • 8,5
Kết quả xổ số Đà Nẳng: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Đà Nẳng
 • Đặc biệt
  412766
 • Giải nhất
  65413
 • Giải nhì
  66676
 • Giải ba
  78702 34592
 • Giải tư
  23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944
 • Giải năm
  9227
 • Giải sáu
  6535 2185 6813
 • Giải bảy
  430
 • Giải tám
  44
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2
 • 3,7,3
 • 8,6,7
 • 7,3,5,0
 • 3,4,4
 • -
 • 6
 • 6
 • 5
 • 2
Kết quả xổ số Khánh Hòa: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Khánh Hòa
 • Đặc biệt
  075944
 • Giải nhất
  66774
 • Giải nhì
  19045
 • Giải ba
  21021 66098
 • Giải tư
  36613 78039 99430 49271 99110 98802 48868
 • Giải năm
  6683
 • Giải sáu
  3232 3985 0927
 • Giải bảy
  108
 • Giải tám
  20
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,8
 • 3,0
 • 1,7,0
 • 9,0,2
 • 5,4
 • -
 • 8
 • 4,1
 • 3,5
 • 8
Kết quả xổ số Thủ Đô: 23/11/2020 (Thứ Hai)
 • Giải
  Xổ số Thủ Đô
 • Đặc biệt
  00843
 • Giải nhất
  22152
 • Giải nhì
  99947 89793
 • Giải ba
  65077 18761 01745 90823 39578 90974
 • Giải tư
  6277 6936 0200 8476
 • Giải năm
  0327 9501 7819 3609 4558 9898
 • Giải sáu
  578 706 548
 • Giải bảy
  40 25 73 91
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 0,1,9,6
 • 9
 • 3,7,5
 • 6
 • 7,5,8,0,3
 • 2,8
 • 1
 • 7,8,4,7,6,8,3
 • -
 • 3,8,1
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh: 23/11/2020 (Thứ Hai)
 • Giải
  Xổ số Hồ Chí Minh
 • Đặc biệt
  499875
 • Giải nhất
  98625
 • Giải nhì
  13457
 • Giải ba
  24076 01704
 • Giải tư
  32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052
 • Giải năm
  0043
 • Giải sáu
  2295 5950 7314
 • Giải bảy
  255
 • Giải tám
  76
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4
 • 4
 • 5,1
 • 5
 • 2,3
 • 7,1,2,0,5
 • -
 • 6,6,5
 • -
 • 9,9,5
Kết quả xổ số Cà Mau: 23/11/2020 (Thứ Hai)
 • Giải
  Xổ số Cà Mau
 • Đặc biệt
  889980
 • Giải nhất
  36025
 • Giải nhì
  44671
 • Giải ba
  05733 00240
 • Giải tư
  23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229
 • Giải năm
  0412
 • Giải sáu
  2719 1672 3053
 • Giải bảy
  833
 • Giải tám
  00
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 0,0
 • 2,9
 • 5,7,9
 • 3,3,3
 • 0,4
 • 3
 • -
 • 1,2
 • 2,2,0
 • -
Kết quả xổ số Đồng Tháp: 23/11/2020 (Thứ Hai)
 • Giải
  Xổ số Đồng Tháp
 • Đặc biệt
  602235
 • Giải nhất
  91953
 • Giải nhì
  51274
 • Giải ba
  07238 71742
 • Giải tư
  52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178
 • Giải năm
  3870
 • Giải sáu
  5868 8783 3366
 • Giải bảy
  622
 • Giải tám
  74
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • -
 • 2
 • 8,5
 • 2,2,5
 • 3,5,1
 • 8,6
 • 4,8,0,4
 • 5,9,3
 • -
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế: 23/11/2020 (Thứ Hai)
 • Giải
  Xổ số Thừa Thiên Huế
 • Đặc biệt
  056098
 • Giải nhất
  16747
 • Giải nhì
  14315
 • Giải ba
  55183 12621
 • Giải tư
  00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857
 • Giải năm
  9343
 • Giải sáu
  4493 4821 5728
 • Giải bảy
  630
 • Giải tám
  62
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7
 • 5
 • 1,3,0,5,1,8
 • 3,0
 • 7,3
 • 7
 • 2
 • -
 • 3,9
 • 3,8
Kết quả xổ số Phú Yên: 23/11/2020 (Thứ Hai)
 • Giải
  Xổ số Phú Yên
 • Đặc biệt
  755767
 • Giải nhất
  37642
 • Giải nhì
  82521
 • Giải ba
  69435 66963
 • Giải tư
  55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603
 • Giải năm
  5774
 • Giải sáu
  9263 8425 4494
 • Giải bảy
  428
 • Giải tám
  77
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 3
 • 9
 • 1,1,5,8
 • 5
 • 2,8
 • 8,8,6
 • 3,3,7
 • 4,7
 • -
 • 4
Kết quả xổ số Thái Bình: 22/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Thái Bình
 • Đặc biệt
  61596
 • Giải nhất
  76599
 • Giải nhì
  79007 78171
 • Giải ba
  23257 20356 09586 73567 31976 11081
 • Giải tư
  4418 2583 7423 1665
 • Giải năm
  4149 4252 7807 1242 6628 5355
 • Giải sáu
  322 800 970
 • Giải bảy
  67 22 91 06
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7,7,0,6
 • 8
 • 3,8,2,2
 • -
 • 9,2
 • 7,6,2,5
 • 7,5,7
 • 1,6,0
 • 6,1,3
 • 9,1,6
Kết quả xổ số Kiên Giang: 22/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Kiên Giang
 • Đặc biệt
  084616
 • Giải nhất
  12266
 • Giải nhì
  91549
 • Giải ba
  97987 16282
 • Giải tư
  35781 76399 22858 49020 00168 34577 55360
 • Giải năm
  0094
 • Giải sáu
  5165 7816 0911
 • Giải bảy
  177
 • Giải tám
  12
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • 6,1,2,6
 • 0
 • -
 • 9
 • 8
 • 6,8,0,5
 • 7,7
 • 7,2,1
 • 9,4
Kết quả xổ số Lâm Đồng: 22/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Lâm Đồng
 • Đặc biệt
  121246
 • Giải nhất
  03523
 • Giải nhì
  14812
 • Giải ba
  61736 08355
 • Giải tư
  94518 97061 18004 28444 90348 21003 67412
 • Giải năm
  3815
 • Giải sáu
  2527 3842 1857
 • Giải bảy
  589
 • Giải tám
  68
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4,3
 • 2,8,2,5
 • 3,7
 • 6
 • 4,8,2,6
 • 5,7
 • 1,8
 • -
 • 9
 • -
Kết quả xổ số Tiền Giang: 22/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Tiền Giang
 • Đặc biệt
  111772
 • Giải nhất
  63698
 • Giải nhì
  20341
 • Giải ba
  00457 90938
 • Giải tư
  03314 06778 14440 88022 46195 47144 93966
 • Giải năm
  6632
 • Giải sáu
  4961 4526 6766
 • Giải bảy
  050
 • Giải tám
  00
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 4
 • 2,6
 • 8,2
 • 1,0,4
 • 7,0
 • 6,1,6
 • 8,2
 • -
 • 8,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa: 22/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Khánh Hòa
 • Đặc biệt
  614700
 • Giải nhất
  95436
 • Giải nhì
  61864
 • Giải ba
  77613 12380
 • Giải tư
  57873 32593 22687 72958 81614 19363 04573
 • Giải năm
  1015
 • Giải sáu
  5461 1285 2302
 • Giải bảy
  733
 • Giải tám
  40
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,0
 • 3,4,5
 • -
 • 6,3
 • 0
 • 8
 • 4,3,1
 • 3,3
 • 0,7,5
 • 3
Kết quả xổ số Kon Tum: 22/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Kon Tum
 • Đặc biệt
  057782
 • Giải nhất
  21839
 • Giải nhì
  11656
 • Giải ba
  09790 98209
 • Giải tư
  31178 19188 91928 27334 13115 06474 87996
 • Giải năm
  9514
 • Giải sáu
  1903 3269 3977
 • Giải bảy
  247
 • Giải tám
  22
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 9,3
 • 5,4
 • 8,2
 • 9,4
 • 7
 • 6
 • 9
 • 8,4,7
 • 8,2
 • 0,6
Kết quả xổ số Nam Định: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Nam Định
 • Đặc biệt
  20561
 • Giải nhất
  85947
 • Giải nhì
  48885 66191
 • Giải ba
  05748 78219 93584 59497 08733 52507
 • Giải tư
  9079 1245 4453 9948
 • Giải năm
  2587 7639 6917 4968 1482 3587
 • Giải sáu
  841 334 567
 • Giải bảy
  90 17 62 80
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7
 • 9,7,7
 • -
 • 3,9,4
 • 7,8,5,8,1
 • 3
 • 8,7,2,1
 • 9
 • 5,4,7,2,7,0
 • 1,7,0
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Hồ Chí Minh
 • Đặc biệt
  633850
 • Giải nhất
  57824
 • Giải nhì
  23850
 • Giải ba
  18640 88972
 • Giải tư
  01263 23131 11754 91184 75371 42375 37832
 • Giải năm
  3066
 • Giải sáu
  3212 4519 3217
 • Giải bảy
  408
 • Giải tám
  77
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 8
 • 2,9,7
 • 4
 • 1,2
 • 0
 • 0,4,0
 • 3,6
 • 2,1,5,7
 • 4
 • -
Kết quả xổ số Bình Phước: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Bình Phước
 • Đặc biệt
  086210
 • Giải nhất
  22095
 • Giải nhì
  55341
 • Giải ba
  85668 12187
 • Giải tư
  75652 44271 09074 59313 19412 53198 85103
 • Giải năm
  3364
 • Giải sáu
  2164 4282 7891
 • Giải bảy
  955
 • Giải tám
  88
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 3
 • 3,2,0
 • -
 • -
 • 1
 • 2,5
 • 8,4,4
 • 1,4
 • 7,2,8
 • 5,8,1
Kết quả xổ số Hậu Giang: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Hậu Giang
 • Đặc biệt
  846977
 • Giải nhất
  38200
 • Giải nhì
  85158
 • Giải ba
  12741 73195
 • Giải tư
  07389 66486 05310 89282 51183 96373 77183
 • Giải năm
  0307
 • Giải sáu
  9637 0472 4764
 • Giải bảy
  228
 • Giải tám
  54
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 0,7
 • 0
 • 8
 • 7
 • 1
 • 8,4
 • 4
 • 3,2,7
 • 9,6,2,3,3
 • 5
Kết quả xổ số Long An: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Long An
 • Đặc biệt
  696840
 • Giải nhất
  25994
 • Giải nhì
  61530
 • Giải ba
  31076 87862
 • Giải tư
  19278 40209 24339 40648 46004 25379 19864
 • Giải năm
  5833
 • Giải sáu
  2399 0668 4198
 • Giải bảy
  691
 • Giải tám
  09
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 9,4,9
 • -
 • -
 • 0,9,3
 • 8,0
 • -
 • 2,4,8
 • 6,8,9
 • -
 • 4,9,8,1
Kết quả xổ số Đà Nẳng: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Đà Nẳng
 • Đặc biệt
  174094
 • Giải nhất
  60929
 • Giải nhì
  71286
 • Giải ba
  18615 02504
 • Giải tư
  88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983
 • Giải năm
  3623
 • Giải sáu
  5736 9764 0104
 • Giải bảy
  476
 • Giải tám
  46
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4,4
 • 5,5
 • 9,0,3
 • 1,6
 • 3,6
 • -
 • 8,4
 • 2,6
 • 6,3
 • 4
Kết quả xổ số Đắc Nông: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Đắc Nông
 • Đặc biệt
  981905
 • Giải nhất
  97615
 • Giải nhì
  25138
 • Giải ba
  70598 02773
 • Giải tư
  72239 75724 17525 80784 39384 83428 74027
 • Giải năm
  5062
 • Giải sáu
  7521 0919 1516
 • Giải bảy
  295
 • Giải tám
  20
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5
 • 5,9,6
 • 4,5,8,7,1,0
 • 8,9
 • -
 • -
 • 2
 • 3
 • 4,4
 • 8,5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi: 21/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Quảng Ngãi
 • Đặc biệt
  139420
 • Giải nhất
  06262
 • Giải nhì
  71177
 • Giải ba
  41573 00022
 • Giải tư
  42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762
 • Giải năm
  3933
 • Giải sáu
  5823 3310 5423
 • Giải bảy
  718
 • Giải tám
  60
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 6
 • 3,0,8
 • 2,9,8,3,3,0
 • 3
 • -
 • -
 • 2,2,0
 • 7,3
 • -
 • 5,3

Xổ số kiến thiết là gì?

XSKT là trò chơi giải trí có thưởng được phát hành trên toàn quốc, do các công ty xổ số truyền thống vận hành tổ chức quay số mở thưởng hàng ngày.

XS hoạt động trong phạm vi tỉnh hoặc miền, vận hành kinh doanh theo dạng in ấn và bán vé số dự thưởng.

Vé số là gì?

Vé số là những tờ chứa các dãy số dự thưởng in sẵn cùng với nhiều chi tiết in ấn khác liên quan đến kỳ phát hành như thời gian quay thưởng, đài phát hành, ký hiệu vé, thông tin giải thưởng...  Vé số miền nào được phát hành và chỉ bán trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc miền đó. 

Mấy giờ có kết quả xổ số?

Xổ số toàn quốc (XSTQ) được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu quay số từ 16h15p đến 18h30p, tường thuật trực tiếp tại các đài phát hành. Trong đó chia làm 3 khung giờ phát sóng:

+ Xổ số miền Nam: mở thưởng tại 21 tỉnh/thành phố lúc 16h15p – 16h30p

+ Xổ số miền Trung: mở thưởng tại 14 tỉnh/thành phố lúc 17h15p – 17h30p

+ Xổ số miền Bắc: gồm 6 đài tham gia phát hành, quay từ 18h15p – 18h30p

Lịch quay kết quả xổ số hôm nay có những đài gì?

Hàng ngày, sẽ có từ 6 – 8 đài quay thưởng xổ số theo lịch được Hội đồng XS khu vực quy định. Khu vực miền Nam có 3 tỉnh (riêng thứ 7 có 4 tỉnh), miền Trung có 2 tỉnh (thứ 5 và thứ 7 có tỉnh) và khu vực miền Bắc có 1 tỉnh.

Danh sách các tỉnh/thành phát hành vé số được cập nhật đầy đủ tại trang chủ của website. Nếu có nhu cầu tra cứu thông tin quay thưởng của từng đài cụ thể, các bạn có thể chọn nhanh liên kết theo tỉnh mình quan tâm dò vé.

Cách xem / dò KQ XS 3 miền hàng ngày

Người chơi tham gia dự thưởng XS3M cần nắm rõ mình chơi vé số do đài nào phát hành để theo dõi kết quả của đài đó vào đúng lịch quay.

Quá trình dò vé thực hiện từ phải qua trái, dò từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

Nếu sở hữu dãy số trùng với dãy số mở thưởng thì người chơi trúng giải. Như vậy, vé số của các bạn phải trùng ít nhất 2 con số cuối trở lên thì mới được gọi là trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSKT 3 miền

Hội đồng xổ số 3 miền có quy định riêng về thể lệ, cơ cấu giải thưởng của các sản phẩm vé số truyền thống.

Theo đó, cơ cấu thưởng tại miền Bắc gồm 8 hạng giải tương ứng với 27 lần quay thưởng, tại miền Nam và miền Trung gồm 9 hạng giải tương ứng với 18 lần quay thưởng.

Chi tiết về giá trị thưởng mỗi giải của các khu vực bạn đọc vui lòng truy cập vào liên kết miền để nắm rõ hơn.

Trúng thưởng xổ số nhận tiền ở đâu?Bạn sẽ làm gì khi biết mình trúng số, hay nhận tiền trúng thưởng ở đâu?

- Ký vào mặt sau hoặc ghi rõ thông tin cá nhân vào mặt sau để xác nhận quyền sở hữu

- Tìm hiểu các quy định về thuế đối với lĩnh vực xổ số ba miền.

- Đổi vé số trúng ở đâu nếu trúng thưởng các giải nhỏ dưới 3 triệu đồng? 

Các bạn đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục đổi thưởng.

- Nếu may mắn trúng giải cao và giải đặc biệt, bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành để làm thủ tục lĩnh giải.

Lưu ý: Vé trúng chỉ có thời hạn 30 ngày để lĩnh thưởng kể từ ngày công bố kết quả, vì vậy người chơi may mắn cần sắp xếp thời gian hợp lý để lĩnh tiền.

Đổi vé số trúng ở đâu an toàn?

Nếu bạn là một người may mắn trúng thưởng và biết cần đến đại lý gần nhất để thông báo làm thủ tục lĩnh giải, bạn cũng không nên chủ quan để tránh chọn nhầm địa chỉ thiếu uy tín, bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thưởng. Vậy có cách nào để đổi vé số trúng độc đắc an toàn?

Hãy truy cập ngay vào danh sách chi tiết các đại lý đổi vé số trúng uy tín do Kết quả vé số cập nhật mới nhất. 

Xem trực tiếp KQXS 3 miền trên kênh nào?

Để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất, bạn đọc sử dụng máy tính, điện thoại di động kết nối internet và truy cập website Kết quả vé số vào giờ quay của đài phát hành để xem.

Nếu có nhu cầu tra cứu lại thông tin mở thưởng các kỳ trước, các bạn chọn liên kết truy cập tới dữ liệu của đài đó, hoặc của bất kì tỉnh nào bạn muốn xem kết quả.  

Ngoài ra, khi tham gia vào trang, người chơi còn nhận được nhiều gợi ý tiện ích khác như thống kê xổ số 24h hôm nay, tham khảo Dự đoán XS ngày mai, tuần sau đó với xác suất trúng thưởng cao.

Điều kiện mua vé sốBạn có biết người nào được mua vé số ở nước ta?

Các công ty phát hành có quy định rõ về đối tượng đủ điều kiện mua vé số dự thưởng:

+ Đủ từ 18 tuổi trở lên

+ Là công dân quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam nhập cư nước ngoài hợp pháp, người nước ngoài nhập cư / cư trú hợp pháp tại Việt Nam

+ Không mất hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

+ Mua vé đúng theo quy định về địa điểm ban hành

Mua vé số dự thưởng ở đâu?

Vé số kiến thiết được bán phổ biến tại các đại lý vé truyền thống, điểm bán lẻ trên địa bàn phát hành và các địa phương khác cùng khu vực. Giá vé niêm yết là 10.000 đồng/vé đơn, in sẵn dãy số dự thưởng.

Ngoài ra, người dân ở các tỉnh miền Nam có thể mua được vé số kiến thiết dễ hơn nhờ đội ngũ bán dạo.

1 seri/block/lốc vé số có bao nhiêu tờ?

Một số bạn đọc thắc mắc về hoạt động vận hành kinh doanh xổ số kiến thiết ba miền, trong đó có các van đề liên quan đến vé số. Cụ thể

- 1 ngày phát hành bao nhiêu tờ vé số?

+ Đối với các đài miền Nam vé XSKT có 6 chữ số, như vậy hàng ngày sẽ có ít nhất 1 triệu vé khác nhau được bán ra. Con số này ở miền Trung là 100.000 vé/ngày.

+ Đối với miền Bắc, vé chỉ có 5 chữ số, nên sẽ có ít nhất 100.000 tờ vé được phát hành. Tuy nhiên, do mỗi lốc có ký hiệu riêng nên số lượng vé thực tế được phát hành là 1 triệu vé.

- 1 seri vé số có bao nhiêu tờ đặc biệt?

Tùy vào lượng vé số bán ra hàng ngày mỗi đài, nhà phát hành sẽ được in ấn và phát hành số lượng vé số khác nhau.

Thông thường, mỗi cặp nguyên có 60 – 70 – 80 tờ vé. Trong mỗi cặp này, các con số sẽ được thay đổi từ 0 đến 9 ở vị trí hàng trăm nghìn. Như vậy, chỉ có 6 – 8 vé số đặc biệt được phát hành theo mỗi đài mỗi ngày.

- Vé số cặp nguyên là gì?

Vé số cặp nguyên là 1 lốc vé gồm 100 vé khác nhau ở con số đầu tiên. Trong 1 cặp nguyên có thể có cơ hội trúng tới 10 tờ đặc biệt và 90 tờ khuyến khích. 

Vé số trúng thưởng bị rách có đổi thưởng được không?

Các đơn vị phát hành có quy định vé trúng được đổi thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình nguyên khổ, không có dấu hiệu rách nát, bị tẩy quá. Vé còn trong thời hạn lĩnh thưởng.

Do đó, nếu vé của bạn bị rách nhưng lại có dãy số trúng thưởng, bạn không đủ điều kiện để đổi thưởng.

Truy cập vào website xổ số ngay hôm nay để nhận được những tin tức mới nhất hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến dịch vụ cung cấp kết quả vé số 3 miền của chúng tôi.

Chúc các bạn may mắn.