Cư dân chung cư Capital Garden phản đối dữ dội cách tính tiền điện của chủ đầu tư

Cư dân chung cư Capital Garden phản đối dữ dội cách tính tiền điện của chủ đầu tư

Quá nhiều sai phạm của chủ đầu tư cũng như những quy định, cam kết thiếu minh bạch, hợp lý khiến người dân chung cư Capital garden chỉ biết than trời.
Xem tiếp