VNPT: Nhận nửa tỷ, kiểm soát viên lương cao bằng… Phó Tổng giám đốc

(VTC News) - Trong năm 2015, tại Tập đoàn VNPT, kiểm soát viên nhận hơn nửa tỷ đồng, đúng bằng mức thù lao của…. dàn Phó Tổng giám đốc.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015. Một trong những điểm nhận được sự quan tâm nhất chính là tiền thù lao và lợi ích của các lãnh đạo tập đoàn.

Và điểm đáng lưu ý nhất trong báo cáo thù lao lãnh đạo VNPT chính là thu nhập của kiểm soát viên thậm chí cao bằng thù lao dàn Phó Tổng giám đốc.

Cụ thể, hai kiểm soát viên Phùng Kim Anh và Nguyễn Thanh Tùng nhận mức lương cơ bản 32 triệu đồng/tháng và tiền lương chế độ 384 triệu đồng/năm. Tính tổng thu nhập, các nhân sự này nhận 537,6 triệu đồng/người/năm.

Đây cũng là mức thu nhập trong năm 2015 của 4 Phó Tổng giám đốc Nghiêm Phú Hoàn, Nguyễn Văn Nhiễn, Tô Mạnh Cường, Lê Ngọc Minh và 2 thành viên Hội đồng quản trị Hoàng Văn Hải, Nguyễn Mạnh Thắng.

Trong năm 2015, VNPT có sự xáo trộn lớn về dàn lãnh đạo cấp cao. Do bắt đầu nghỉ hưu từ 1/3/2015 nên Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Long Trận chỉ nhận thù lao cho 2 tháng việc, tương đương 100,8 triệu đồng. Trong đó, tiền lương cơ bản là 36 triệu đồng và tiền lương chế độ 2015 là 72 triệu đồng.

Người lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Phạm Long Trận là Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng. Điều đó có nghĩa trong năm 2015, ông Hùng có 3 tháng làm việc với chức danh Tổng giám đốc, 9 tháng với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Thu nhập của ông Trần Mạnh Hùng cho 2 chức danh này lần lượt là 147 triệu đồng và 453,6 triệu đồng. Như vậy, tổng thù lao mà ông Hùng được trả trong năm 2015 là 600,6 triệu đồng, cao nhất Tập đoàn VNPT.

Khi ông Trần Mạnh Hùng nghỉ chức danh Tổng giám đốc để trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Phạm Đức Long đã thôi chức Phó Tổng giám đốc để trở thành Tổng giám đốc thay ông Trần Mạnh Hùng.

Với 3 tháng làm việc ở chức vụ Phó Tổng giám đốc, ông Long nhận 134,4 triệu đồng. Với 9 tháng làm việc ở chức vụ Tổng giám đốc, ông Long nhận 441 triệu đồng. Trong năm 2015, tổng thu nhập của Tổng giám đốc VNPT là 575,4 triệu đồng.

Năm ngoái, VNTP chi hơn 5,3 tỷ đồng cho quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và hơn 1,1 tỷ đồng cho quỹ tiền lương kiểm soát viên chuyên trách. Như vậy, tổng số tiền mà VNPT chi cho dàn lãnh đạo là 6,4 tỷ đồng.

Trước đó, VNPT đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của VNPT đạt 2.033 tỷ đồng, tăng 780 tỷ đồng, tương ứng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của VNPT tăng vọt nhưng vẫn rất khiêm tốn so với 65.167 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu.

Lợi nhuận của VNPT được cải thiện mạnh chủ yếu do doanh thu. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm của Tập đoàn đạt 24.206 tỷ đồng, tăng 2.389 tỷ đồng, tương ứng 11% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Trong kỳ, VNPT ghi nhận chi phí bán hàng tăng vọt, tăng 268 tỷ đồng, tương ứng 41% so với cùng kỳ năm 2015 lên 914 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 127 tỷ đồng lên 147 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 89 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2/2016, tổng tài sản của VNPT đạt 90.375 tỷ đồng, tăng 1.124 tỷ đồng, tương ứng 1,3% so với số liệu đầu năm. Trong cơ cấu tổng tài sản, đầu tư tài chính ngắn hạn của VNPT rất lớn, đạt 28.202 tỷ đồng, chiếm 58% tài sản ngắn hạn và chiếm 31% tổng tài sản.

Thanh Hà
Bình luận