Vinamilk đạt lợi nhuận sau thuế 2090 tỷ đồng

(VTC News) - Vừa qua, công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) đã thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.Theo đó, trong qúy II/2011, VNM đạt 5.581 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36,65% so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận này có được từ việc gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 1694 tỷ đồng, tăng 24,19%.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế trong quý II của VNM đã đạt đến 1093.21 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2010.

Toà nhà Vinamilk tại Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM 

Lũy kế 6 tháng đầu năm của  công ty cũng đạt 2090,65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế với ngưỡng tăng 19,72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết về các hoạt động kinh doanh của VNM trong 6 tháng đầu năm 2011:

Chỉ tiêu

Q2/2011

Q2/2010

tăng/giảm

Doanh thu bán hàng

5581.37

4084.31

36.65%

Giá vốn

3769.94

2639.52


Gía vốn/DT Thuần

67.55%

64.63%


LN gộp

1693.88

1363.91

24.19%

DT tài chính

198.11

123.23

60.76%

CP tài chính

130.66

38.54


CP Lãi vay
CP bán hàng

418.83

333.14


CP Quản lý

107.1

81.94


LN thuần

1235.41

1033.52

19.53%

LNST

1093.21

929.77

17.58%


H.V

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN