Vinalines mua ụ nổi quá 'đát': Cục Đăng kiểm vô can?

"Cơ quan đăng kiểm chỉ có chức năng giám định và ra báo cáo giám định. Đăng kiểm không thể khuyến cáo mua hoặc không cho mua".

Ông Trịnh Ngọc Giao

Ông Trịnh Ngọc Giao

Tại sao Vinalines có thể dễ dàng vung tiền mua những tàu cũ, ụ nổi quá “đát”? PV đặt vấn đề này với ông Trịnh Ngọc Giao, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT).


Thưa ông, trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam tới đâu trong vụ sai phạm tại Vinalines?

Cơ quan đăng kiểm chỉ có chức năng giám định và ra báo cáo giám định. Đăng kiểm không thể khuyến cáo mua hoặc không cho mua. Theo quy định, tàu mua về quá 15 tuổi không được treo cờ Việt Nam, chính vì thế vẫn có những đơn vị mua tàu quá tuổi về vẫn hoạt động bình thường và cho treo cờ của nước khác.
Nhưng ông Mai Văn Phúc, Vụ phó Vụ Vận tải, nguyên tổng giám đốc Vinalines, cho biết trước khi nhập về, Vinalines đã mời cơ quan đăng kiểm Việt Nam sang tận Nga thẩm định. Bộ GTVT phải căn cứ vào kết quả thẩm định của cơ quan đăng kiểm mới ra quyết định cho nhập?
Mời cơ quan đăng kiểm sang kiểm định là việc của họ. Thực hiện việc đó cũng là chức năng, nhiệm vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, khi họ mua bán tàu biển cũng như ụ nổi, không phải cứ có đăng kiểm là mua được.

Chúng tôi chỉ sang giám định kỹ thuật và đưa ra các thông số kỹ thuật nghiêm túc cho chủ đầu tư. Việc mua hay không mua tàu đủ tuổi, quá tuổi hay ít tuổi là việc của nhà đầu tư. Họ phải xin phép cơ quan chức năng khác chứ không phải xin phép đăng kiểm.


Như vậy, quyết định mua hay không mua tàu cũ, ụ nổi quá “đát” không nhất thiết phải có ý kiến của đăng kiểm?

Về nguyên tắc phải có cơ quan giám định. Chúng tôi có chức năng giám định tất cả tàu biển khi mua bán. Chúng tôi sẽ ra các biên bản kiểm tra kỹ thuật cho họ. Họ không mời chúng tôi thì họ có thể mời tổ chức đăng kiểm khác, thậm chí cả tổ chức đăng kiểm nước ngoài.

Bộ GTVT có xin ý kiến Cục Đăng kiểm Việt Nam khi xem xét, phê duyệt việc mua ụ nổi không?

Bộ GTVT không cần phải xin ý kiến, nếu thấy cần thì bộ yêu cầu cục làm. Điều đó thuộc chức năng của Cục Đăng kiểm Việt Nam rồi.

Thời điểm đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam có đánh giá ụ nổi đạt yêu cầu không?

Chúng tôi không nói đạt hay không đạt. Chúng tôi chỉ ra báo cáo giám định kỹ thuật về nó. Nó bao nhiêu tuổi, trình độ kỹ thuật thế nào thôi. Chúng tôi dựa trên yêu cầu kỹ thuật để ra báo cáo cho Vinalines, còn họ mua thế nào, ra sao phụ thuộc vào họ chứ.

Như ông nói thì trách nhiệm trong việc mua tàu cũ, ụ nổi chỉ của Vinalines?

Việc ấy phải do cơ quan chức năng cấp trên của Vinalines trả lời.Theo NLĐ
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN