• Zalo

Vinaconex đòi bồi thường 1.236 tỷ đồng do cổ phiếu giảm sàn

Kinh tế Thứ Hai, 01/04/2019 12:34:00 +07:00

Vinaconex đưa dẫn chứng tố nhóm Cường Vũ và Star Invest không đủ tư cách pháp lý, đòi các bên liên quan bồi thường 1.236 tỷ do cổ phiếu giảm sàn ngày 28/3.

Liên quan đến quyết định của Toà án Đống Đa về việc Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán: VCG) tạm dừng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019, phía Vinaconex mới đây đã tiếp tục đưa ra các lập luận mới và đưa ra các kiến nghị Tòa án Nhân dân (TAND) quận Đống Đa.

Cụ thể, Vinaconex có 2 văn bản khiếu nại với cùng nội dung được gửi vào ngày 28/3 và 29/3 tới Viện trưởng Viện kiểm soát Nhân dân quận Đống Đa và Viện trưởng Viện kiểm soát Nhân dân TP Hà Nội.

Vinaconex khiếu nại việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực ngay (ngày 27/3) yêu cầu tạm dừng thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1/2019, gồm việc tạm dừng kết quả bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát, làm đình trệ ngay lập tức toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

vcg3

Vinaconex khiếu nại đòi bồi thường 1.236 tỷ đồng giá trị cổ phiếu sụt giảm trong ngày 28/3 

Việc này, theo đơn khiếu nại, gây thiệt hại trực tiếp tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Vinaconex nói riêng cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng ngay lập tức về kinh tế, làm giảm giá trị cổ phiếu khoảng 1.236 tỷ đồng riêng ngày 28/3 cho toàn bộ cổ đông Công ty.

Dẫn thông tin về quá trình tổ chức ĐHĐCĐ ngày 11/1, Vinaconex cho biết do những người đại diện vốn nhà nước triệu tập nhằm chuyển giao quyền quản lý doanh nghiệp từ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm đại diện sang nhà đầu tư trúng giá. Trình tự và thủ tục triệu tập, kết quả cuộc họp đều được công bố công khai.

Kết quả cuộc họp, tỷ lệ tán thành là 100%. Sau khi ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thì nhóm 4 tổ chức/cá nhân gồm Công ty Bất động sản Cường Vũ, Đầu tư Star Invest, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà không có ý kiến, kiến nghị hay yêu cầu gì đối với vấn đề tổ chức đại hội.

Vinaconex cho biết thêm rằng ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà với tư cách thành viên HĐQT trúng cử đã tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT cũng như biểu quyết tất cả các vấn đề xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Khiếu nại nhóm Cường Vũ, Đầu tư Star Invest không đủ cơ sở pháp lý

Vinaconex khiếu nại cả 2 cá nhân và 2 tổ chức không đủ cơ sở pháp lý về tư cách chủ thể để đưa ra yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/1.

Theo Vinaconex, tại ngày đăng kí cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội (26/12/2018), Bất động sản Cường Vũ chưa là cổ đông của Vinaconex.

Đồng thời, tính tới ngày 25/3/2019, cả Bất động sản Cường Vũ và Star Invest chưa nắm giữ cổ phần VCG trong thời hạn liên tục 6 tháng (Bất động sản Cường Vũ và Star Invest trở thành cổ đông lần lượt vào ngày 27/12/2018 và 24/12/2018).

Trong khi đó, 2 ông Thân Thế Hà và Nguyễn Quang Trung đứng ra khiếu nại dựa trên đơn ủy quyền của cổ đông cũ Viettel, nhưng đại diện Vinaconex cho rằng Viettel chỉ ủy quyền cho 2 thành viên HĐQT Vinaconex nói trên tham dự, biểu quyết, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ chứ không ủy quyền cho việc gửi đơn yêu cầu hủy bỏ kết quả ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1.

Mặt khác, ngày 26/3, ông Hà và ông Trung có 2 đơn gửi tòa án nhân dân quận Đống Đa gồm đơn xin rút yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ và đơn xin rút yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấm tạm thời. Đơn của 2 thành viên HĐQT được nộp chỉ 1 ngày sau khi nộp đơn yêu cầu tới TAND quận Đống Đa.

Văn bản cũng cho rằng việc thẩm phán Nguyễn Bích Hạnh ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong khi không cho doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan là SCIC và bên trúng giá An Quý Hưng có cơ hội giải trình và đối thoại. Mặt khác, thông báo thụ lý đơn khiếu nại cho Vinaconex 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (27/3) phải nộp cho tòa án văn bản ý kiến và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

“Nhiều cổ đông nhỏ liên lạc và có văn bản yêu cầu Tổng công ty đứng ra thay mặt cổ đông khởi kiện các bên có liên quan để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông”, đơn khiếu nại do Tổng giám đốc Vinaconex Nguyễn Văn Đông ký nêu.

Hoàng Trung
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin