VietinBank tăng trưởng tín dụng an toàn

(VTC News) - Tính đến 30/9/2014, dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 491.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

9 tháng đầu năm 2014, VietinBank là ngân hàng đi đầu trong triển khai các chương trình cho vay thí điểm và cho vay với lãi suất ưu đãi những khu vực kinh tế Chính phủ khuyến khích như: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao…
       VietinBank đã và đang tích cực đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế  

VietinBank đã và đang tích cực đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế  


VietinBank đã cho ra thị trường các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng như: “Cho vay vốn lưu động bằng VNĐ tham chiếu lãi suất USD”, “Cho vay doanh nghiệp để mua ô tô”, Cơ chế đặc thù đối với các DN XK tốt tại làng nghề dệt nhuộm thuộc tỉnh Thái Bình, “Tiền gửi có kỳ hạn online”, “Cấu trúc ngoại tệ”, “Cho vay đối với lĩnh vực Thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ… 

Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp nhằm gắn kết cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng, thu được sự ủng hộ mạnh mẽ tại các thành phố lớn như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Với các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, thủy sản, VietinBank đã triển khai cho vay trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo hè thu/đông xuân hàng năm…

Thực hiện phân loại nợ và trích lập DPRR theo Thông tư 02/2013/NHNN và Thông tư 09/2014/NHNN của NHNN, tăng cường công tác quản lý và thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tại thời điểm 30/9/2014 của VietinBank là 1,42%.
       VietinBank luôn là điểm đến tin cậy của khách hàng 

VietinBank luôn là điểm đến tin cậy của khách hàng 


Trong 3 tháng cuối năm 2014, để đạt tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã duyệt, VietinBank tập trung giữ vững thị phần với khách hàng truyền thống, khách hàng hiện hữu, SXKD hiệu quả; tăng cường tìm kiếm, thu hút thêm các khách hàng mới đạt mục tiêu tăng trưởng mạnh dư nợ đối với nhu cầu vay vốn phục vụ SXKD và tiêu dùng, chú trọng đẩy mạnh với những khách hàng nằm trong chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ…

Tăng trưởng tín dụng gắn liền với quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ, VietinBank sẽ tiếp tục tập trung tiếp thị và ưu tiên cấp tín dụng cho khách hàng thuộc lĩnh vực kinh tế khuyến khích; hạn chế cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn ủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của khách hàng nhằm đánh giá khả năng trả nợ, phát hiện sớm các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, có biện pháp xử lý kịp thời.

Không ngừng đổi mới hoạt động cho vay, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đặc điểm vùng miền, ngành nghề, khách hàng; đồng thời cải tiến sản phẩm theo hướng giảm thiểu thủ tục, tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận tiện, VietinBank luôn phát huy vai trò ngân hàng hàng đầu, là đòn bẩy cho các DN, hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào quá trình hồi phục nền kinh tế, phát triển đất nước.

Khanh Vy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN