VietinBank quý III/2015: Tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả kinh doanh

(VTC News) - Tính đến hết quý III/2015, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.725 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2015.

Quy mô tăng trưởng mạnh

VietinBank không ngừng nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực, quy mô và hiệu quả kinh doanh đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước và cao hơn bình quân toàn ngành.

Tính đến hết quý III/2015, tổng tài sản của VietinBank đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2014 và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, là một trong các ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
 

 

Nền kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định và tăng trưởng trong thời gian qua, cùng với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng vọt phục vụ việc mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. Tính đến 30/9/2015, dư nợ cho vay của VietinBank đạt 500 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2014 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường, VietinBank đã thiết lập và duy trì một lượng vốn lớn từ khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty lớn. Mặt khác, VietinBank cũng không ngừng gia tăng quan hệ tiền gửi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI cũng như khách hàng cá nhân.

Nguồn vốn huy động có độ ổn định cao, chi phí hợp lý đã tạo lợi thế cho VietinBank đảm bảo một nguồn vốn ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế chung của cả nước. Tính đến hết quý III/2015, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 469 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2014 và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng

Bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng huy động và tín dụng ở mức cao, VietinBank thành công trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng và giữ nợ xấu luôn ở mức thấp trong Ngành Ngân hàng và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành. Tính đến hết quý III/2015, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 0,95% dư nợ cho vay khách hàng.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết 30/9/2015, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm trước; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2015 của VietinBank cũng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.725 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2015. VietinBank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu Ngành Ngân hàng về quy mô, hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam.


Minh Châu

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN