Vắc-xin Pentaxim chỉ đáp ứng 6% nhu cầu

Thứ Bảy, 02/01/2016 11:24:00 +07:00

Người dân Đà Nẵng phải xếp hàng từ sáng sớm để chờ đăng ký tiêm vắc xin Pentaxim tuy nhiên trong ngày đầu số vắc xin cũng chỉ đáp ứng được khoảng 6% nhu cầu.

(VTC News) - Người dân Đà Nẵng phải xếp hàng từ sáng sớm để chờ đăng ký tiêm vắc-xin Pentaxim tuy nhiên trong ngày đầu số vắc xin cũng chỉ đáp ứng được khoảng 6% nhu cầu.


Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=lGS1klJSHyI
và: https://www.youtube.com/c/vnotv

Lan Hương