Cây tre Việt Nam

Cây tre Việt Nam

Cây tre gắn liền với đời sống của người Việt Nam. Nó đã trải qua suốt chiều dài lịch sử từ dựng nước đến ngày nay.
Tăng đột biến phí BOT: Ai hưởng lợi?

Tăng đột biến phí BOT: Ai hưởng lợi?

01/01/2016, hàng chục trạm BOT trên cả nước sẽ tăng phí từ 200% đến 300%. Việc tăng đột biến này ai sẽ là người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất?