Video: Người phụ nữ 42 tuổi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Một thai phụ 42 tuổi ở đã đẻ rơi con trong nhà vệ sinh, đây là đứa con thứ 10 của chị.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO