Video: Vạch trần trò lừa chữa bệnh 'cầm đồ thuốc độc' của thầy bói ở Quảng Ngãi

Một số thầy bói ở Quảng Ngãi lợi dụng hủ tục, bịa chuyện đầu độc để lấy tiền của người dân.

 

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113