VIDEO Trực tiếp: Robot Sophia giao lưu với mọi người

(VTC News) - Đang truyền hình trực tiếp Robot Sophia giao lưu tại Việt Nam

VTC News

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO