VIDEO Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội
  • Zalo

VIDEO Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

Video Thứ Sáu, 26/10/2018 08:03:00 +07:00

Quốc hội dành cả ngày 26/10 thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nguồn: Quốc hội TV
Bạn có cảm nghĩ gì về "VIDEO Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin