Video: Diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình

(VTC News) - VTC14 tường thuật trực tiếp diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du” do Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO