Video: Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, sự giám sát phải cao hơn

(VTC News) - Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó ban tổ chức Trung ương cho rằng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước thì sự giám sát phải cao hơn.

MINH ĐỨC - ANH THƯ
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU