Video: Theo chân người dân Quảng Nam đi bắt sâu trong thân măng nứa, lồ ô về làm món ăn

Người dân ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) thường bắt loại sâu trú ẩn trong thân măng nứa, lồ ô về làm món ăn.

 

( Nguồn: VNExpress )

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế