Video: Thâm nhập lò sản xuất 'giấy ăn độc hại' từ giấy vệ sinh cũ bẩn

Khi thâm nhập một lò sản xuất "giấy ăn độc hại" từ giấy vệ sinh hoặc giấy loại bỏ đi, PV phát hiện những máng dẫn nước thải bốc mùi hóa chất nồng nặc, không khó để phát hiện những thùng phi, bao tải đựng hóa chất, tại các cơ sở ở đây.

 

ANTV
Bình luận