Video: Tận mục uy lực của súng tiểu liên AK-12 Nga

Súng tiểu liên AK–12 là thế hệ súng hiện đại mới, đáp ứng những chuẩn mực kỹ thuật cao của vũ khí bộ binh và có khả năng nâng cấp phát triển tiếp theo.

Nguồn: QPVN
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN