Video: 'Rượu săm tử thần' luồn lách tuồn vào thị trường từ 2h sáng

(VTC News) - Sau khi thâm nhập tận lò sản xuất, phóng viên phát hiện rượu săm ô tô - loại "rượu tử thần" độc hại chết người vẫn được bán nhan nhản và được tuồn vào thị trường từ 2-3 giờ sáng.

 

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng