Video: Người dân Đồng Tâm mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Đức Chung

(VTC News) - Người dân thôn Hoành hy vọng hôm nay 21/4, cuộc đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức trở lại, người dân vẫn khẳng định nguyện vọng được đối thoại với ông Chung tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm.

VTC1

Bình luận