Video: Mãn nhãn cảnh 3.000 cuốn sách xếp domino trên diện tích 200 m² ở Hoàng thành Thăng Long

(VTC News) - Với sự tham gia của 100 tình nguyện viên, 3.000 cuốn sách đã được xếp domino trên diện tích 200 m² của Hoàng thành Thăng Long.

Đăng Khoa

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO