Video: Hai điều luôn trăn trở của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(VTC News) - Lúc sinh thời, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lúc nào cũng trăn trở với nền công nghiệp hóa và giáo dục của nước nhà.

VIỆT AN - YẾN NGỌC - HOÀNG HƯNG

Bình luận

Tin tức trong ngày

Chính trị

Tin tức 24h qua

Chuyện xưa chép lại

Đời sống

Giờ cao điểm

Tin nhanh 24h