Video: Đề xuất thu bổ sung 5.000 đồng/bao thuốc lá tiền thuế tiêu thụ đặc biệt

(VTC News) - Các chuyên gia khuyến cáo, chính sách thuế thuốc lá nên được cải cách theo hướng bổ sung thuế ở mức 5.000 đồng/bao nhằm góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc lá, giảm tác hại và gánh nặng của thuốc lá đối với cộng đồng.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV