Video: Dân Chương Mỹ dùng nước đen kịt, bốc mùi tưới rau hơn 10 năm nay

(VTC News) - 10 năm nay, người dân Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội phải chấp nhận cảnh dùng nguồn nước đen ngòm, ô nhiễm từ sông Đáy để làm ruộng và tưới cho các đồng rau.

Đăng Khoa

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao