Video: Dân Chương Mỹ dùng nước đen kịt, bốc mùi tưới rau hơn 10 năm nay

(VTC News) - 10 năm nay, người dân Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội phải chấp nhận cảnh dùng nguồn nước đen ngòm, ô nhiễm từ sông Đáy để làm ruộng và tưới cho các đồng rau.

Đăng Khoa

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO