Video: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Phó chủ tịch Quốc hội

VideoThứ Ba, 05/04/2016 12:00:00 +07:00

Với đa số phiếu tán thành, đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển đã trở thành phó chủ tịch Quốc hội.

(VTC News) - Với đa số phiếu tán thành, đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển đã trở thành phó chủ tịch Quốc hội.

Nguồn: NLĐ TV

Vũ Nguyên
Bình luận
vtc.vn