Video: Đại sứ Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn cho vị trí Tổng Giám đốc UNESCO

(VTC News) - Bắt đầu buổi phỏng vấn, Đại sứ Phạm Sanh Châu cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội cho ông ứng cử chức danh Tổng Giám đốc UNESCO.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cơ hội ứng cử ở một vị trí trong một cơ quan mang tầm quốc tế như Liên Hợp Quốc.

>>> Đọc thêm: Đại sứ Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn cho vị trí Tổng Giám đốc UNESCO

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế