Video: Đặc công Việt Nam khổ luyện rèn quân, biến hóa xuất quỷ nhập thần

(VTC News) - Binh chủng Đặc công, Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ.

Video: Lính đặc công Việt Nam ngụy trang xuất quỷ nhập thần

Video: "Lò luyện thép" của Đặc công Việt Nam

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế