Video: Cựu tổng giám đốc Oceanbank khai dùng hơn 300 tỷ đồng để đi đối ngoại

Cựu tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khai tại toà đã dùng hơn 300 tỷ đồng để đi đối ngoại nhiều nơi.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế